Jak wiemy „potrzeba jest matką wynalazków” a współpraca i kooperacja potrafi przynieść bardzo wymierne korzyści.

Tak stało się za sprawą firm Klinar oraz Knelsen Polska.
Obie firmy znane są z produkcji komponentów do montażu stolarki otworowej.
KLINAR – to producent podkładów podokiennych znanych na rynku jako „ciepłe parapety”
KNELSEN GmbH – to wiodąca firma produkująca systemy zamocowań stolarki w warstwie ocieplenia – konsole.

Zapotrzebowanie płynące z rynku zmotywowało nas do podjęcia współpracy i zaoferowania klientom rozwiązania, które spełni ich oczekiwania i będzie dopasowane do budynków, które mają największe wymagania – do budynków energooszczędnych i pasywnych.

Dwa najważniejsze czynniki na którymi skupiliśmy się to minimalizacja liniowego mostka termicznego oraz uzyskanie maksymalnej szczelności połączenia.

Jak wiemy budynki projektowane w standardzie NF40 i NF15 muszę spełnić bardzo rygorystyczne wymagania. Wartość współczynnika Ψe dla połączenia okien z murem w budynkach o standardzie NF15 wynosi 0,01 W/mK natomiast w standardzie NF40 0,1 W/mK. Uzyskanie tej wartości na poziomie 0,01 W/mK praktycznie przesądza o umiejscowieniu stolarki w warstwie ocieplenia.

Dodatkowo wymagana jest szczelność budynków, określona również w Warunkach Technicznych gdzie zalecana szczelność dla budynków z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją, a o takich mówimy, wynosi n 50 < 1,5 1/h co więcej wartość ta dla budynku pasywnego jest jeszcze mniejsza i nie może przekraczać 0,6 1/h.
Współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi w takich budynkach musi być na poziomie nie większym niż 0,3 m3 (m*h*daPa2/3), okna muszę być bardzo szczelne i nie ma mowy o stosowaniu w nich nawiewników.

Wynika z tego jasno, że nie tylko stolarka ale również jej połączenie z budynkiem musi spełnić bardzo rygorystyczne wymagania.

Postanowiliśmy zatem połączyć swoje najlepsze produkty dedykowane dla budownictwa energooszczędnego, zaprojektowano sposób montażu stolarki w ociepleniu połączony z blokiem podokiennym, który dodatkowo podnosi właściwości termiczne najbardziej newralgicznej części obwodu okna jakim jest jego dolna krawędź.

Jak widać na zdjęciu, jako dodatkowe doszczelnienie zastosowano specjalnie do tego systemu wykonaną folię zewnętrzną o szerokości 250 mm, która obejmuje całość połączenia wraz z opaską wykonaną ze styropianu grafitowego i zapewnia doskonałą szczelność.

W podstawowy skład całego systemu wchodzą:
– blok podokienny ze specjalną szyną wzmacniającą
– konsole kątowe FMW
– opaski ze styropiany grafitowego 50 x 100 lub 100 x 100
– folia zewnętrzna paroprzepuszczalna o szerokości 250mm lub 300mm
– folia wewnętrzna paroszczelna o szerokości 70mm

W wypadku bardziej złożonych konstrukcji okiennych lub specyficznych warunków na budowie można system modyfikować stosując np. konsole przenoszące większe ciężary WS – do 237 kg na jedną konsolę lub boczne i górne konsole płaskie EL, WM czy SFK kiedy nie mamy możliwości zastosowania konsoli kątowych.

Na rysunku poniżej widzimy zakładane optymalne wykonanie całości.